Inhoud

Sinds de opstart van de persoonsvolgende financiering is er een nieuwe opdracht voor de MDT’s bijgekomen, nl. het aanleveren van informatie mbt de dringendheid van een vraag – oftewel de opmaak van module C (Checklist Prioritering). Het VAPH kondigde in infonota 1815 aan dat ze in 2019 opleidingen rond module A en C zouden organiseren voor MDT's. Onderstaande opleiding rond de module C maakt daar deel van uit. Telkens in de voormiddag van dezelfde dag gaat een opleiding module A door waarvoor afzonderlijk moet ingeschreven worden indien u daaraan ook zou wensen deel te nemen.

Deze opleiding is gericht op zowel ervaren als beginnende MDT-leden die zich bezig houden met de opmaak van een module C. Tijdens deze opleiding zal stilgestaan worden bij de opmaak van een module C en wat de gevolgen zijn bij ontbrekende/tegenstrijdige informatie. De richtlijnen van de website worden verder uitgeklaard aan de hand van voorbeelden en oefeningen. Bovendien is er ruimte voor vragen van MDT-leden na de opleiding. Deze opleiding wordt vanuit het VAPH sterk aanbevolen aan elk MDT-lid.

Deze opleiding wordt volledig uitgewerkt door het VAPH. Het Verwijzersplatform staat in voor de registratie van de inschrijvingen.

Details

Voor wie: MDT-medewerkers verbonden aan alle types van MDT’s voor meerderjarigen

Uur: 13u30 tot 16u30

Datum:

De mogelijkheid om in te schrijven kan door op bovenstaande link te klikken.