In 2017 organiseerde het Verwijzersplatform voor de allereerste keer een opleiding Frans, op maat van MDT-medewerkers. Tijdens deze opleiding werden de deelnemers als het ware ondergedompeld in een Frans taalbad, waarbij de deelnemers uitgenodigd werden op een heel laagdrempelige wijze hun Franstalige kennis te oefenen en bij te schaven. Omdat er opnieuw vraag is naar een dergelijke opleiding, zal deze in 2018 opnieuw georganiseerd worden. 

De data waarop deze (driedaagse) opleiding zal doorgaan: 5 oktober / 9 november en 7 december 2018 -> telkens van 9u30 tot 16u te Brussel

 

Inhoud

Tijdens deze opleiding lag de focus niet op het grammaticaal correct toepassen van de Franse taal, maar werd er wel getracht om op heel praktijkgerichte wijze een aantal handvaten aan te reiken waarmee u als MDT-medewerker gesterkt wordt in het voeren van gesprekken in het Frans ikv de VAPH-toeleidingsprocedure of IJH -toeleidingsprocedure.

Deze opleiding bestaat uit drie dagen:

  • Tijdens de eerste opleidingsdag wordt er stilgestaan bij de verschillende documenten, applicaties, schalen waarmee u als MDT-medewerker aan de slag moet gaan (de Helios-applicatie, A-doc, typische PVF-terminologie, inzoomen op specifieke vragenlijsten,…).
  • Op de tweede opleidingsdag wordt er gewerkt met concrete casussen.
  • Tijdens de laatste opleidingsdag is er ruimte voorzien om problemen, vragen waar MDT-medewerkers tegen botsen verder uit te zoeken en te ‘hertalen’ naar het Frans.

De lesgeefster, Anne Streulens is medewerker bij Informant en is een ervaren docente Frans die iedereen over de streep weet te trekken om het onderste uit de Franstalige kan te halen.

Details

Voor wie: MDT-medewerkers die regelmatig in contact komen met Franstalige cliënten

Datum:  vrijdag 5 oktober / 9 november / 7 december 2018

Uur: 9u30 tot 16u

Locatie: Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41 te 9000 Gent

Kostprijs: €100  - te storten op rekeningnummer 068-250105736, na het ontvangen van een uitnodiging tot betaling.

U kan inschrijven voor de opleiding via deze link: https://verwijzersplatform.be/node/1744