Q&A voor inschalers - Methodiek zorgzwaartebepaling voor minderjarigen (testfase)

  • CORONA MAATREGELEN

  • 1. VOORBEREIDING ZORGZWAARTEBEPALING

  • 2. AFNAME SCHALEN

  • 2.1 Adaptive Behavior Assessment Scale (ABAS-III)

  • 2.2 Supports Intensity Scale voor kinderen (SIS-K)

  • 2.3 Sociaal-emotionele vragenlijst

  • 2.4 Storend Gedragschaal voor Verstandelijk Gehandicapten

  • 3. ZORGZWAARTEPARAMETERS

  • 4. ANDERE