Testfase methodiek zorgzwaartebepaling voor minderjarigen

klik hier voor Q&A

Klik hier voor de nodige documenten* (* - na inlog - zie uitleg bij 'nuttige documenten' hieronder)

Belangrijk: richtlijnen nav heropstart testfase methodiek zorgzwaartebepaling voor minderjarigen

Nieuwsbericht van het VAPH verschenen op 30/10/2020

Sinds oktober hebben we de testfase herstart nadat die eerder werd uitgesteld wegens de COVID-19 crisis. Ondertussen zien we een heropflakkering in de cijfers en merken we dat een aantal deelnemers afhaken uit angst voor COVID-19 besmettingen. Tegelijkertijd zijn inschalingen voor de testfase, in zoverre ze de veiligheidsregels respecteren, nog steeds mogelijk.

We willen jullie graag een langdurig kader aanreiken om een correcte beslissing te kunnen maken of een inschaling voor de testfase kan doorgaan. Het volgen van de algemene regels rond hygiëne, gebruik van beschermingsmateriaal en social distancing zijn van groot belang:

  • Indien er niet kan voldaan worden aan de regels van de testafname (face-to-face met twee informanten) en/of aan de veiligheidsmaatregelen, dan dient de inschaling te worden uitgesteld.
  • Indien er voldaan kan worden aan de regels van de testafname en de veiligheidsmaatregelen, dan kan de testafname doorgaan.
  • Ook lokale veiligheidsmaatregelen binnen bijvoorbeeld voorzieningen kunnen van kracht zijn (bijvoorbeeld een bezoekregeling). Uiteraard moeten deze lokale veiligheidsmaatregelen gevolgd worden en moet u de afweging maken of deze nog in overeenstemming zijn met de regels van de testafname, indien dit niet zo is dan moet de inschaling opnieuw worden uitgesteld.

Zoals eerder werd meegedeeld is de deadline van de testfase (februari 2020) ook afhankelijk van  de impact van COVID-19 en ander factoren zoals de druk op de reguliere werking van MDT’s (bijvoorbeeld bij een nieuwe reeks PAB-toekenningen). Over een nieuwe deadline zal gecommuniceerd worden zodra de toestand van de COVID-19 crisis dit toelaat.

Volgende drie infonota’s zullen u verder helpen bij het maken van de juiste beslissing:

  • [[{"fid":"19325","view_mode":"default","fields":{"format":"default"},"type":"media","attributes":{"class":"file media-element file-default"}}]]: terugkeer naar het ‘nieuwe normaal’ (UPDATE 28/10/2020)
  • [[{"fid":"19324","view_mode":"default","fields":{"format":"default"},"type":"media","attributes":{"class":"file media-element file-default"}}]]: Opflakkering COVID-epidemie: lokale aansturing en mogelijke maatregelen.
  • [[{"fid":"19323","view_mode":"default","fields":{"format":"default"},"type":"media","attributes":{"class":"file media-element file-default"}}]]: Update maatregelen voor MDT’s en DOP’s naar aanleiding van het coronavirus  
Hartelijk dank voor jullie blijvende inzet!

Inleiding

Het VAPH heeft de voorbije periode samen met verschillende actoren binnen de jeugdhulp een methodiek voor zorgzwaartebepaling voor minderjarigen ontwikkeld. Die methodiek is een belangrijk onderdeel om in de toekomst te kunnen evolueren naar een zorgzwaarte-gerelateerde financiering voor minderjarige personen met een handicap.

De komende maanden (maart tot juni 2020) zal de experimentele versie van de methodiek uitgetest worden door professionele inschalers uit de sector bij kinderen en jongeren met een handicap met een leeftijd van 6 tot 18 jaar. Het VAPH zocht daarvoor de voorbije periode 55 MDT-medewerkers die zich willen laten opleiden in het gebruik van het nieuwe inschalingsinstrument en de experimentele versie ervan willen uittesten. Dat aantal is momenteel nog niet volledig gerealiseerd.

Wenst u zich alsnog kandidaat te stellen om als inschaler deel te nemen aan deze testfase dan kan u contact opnemen via [email protected] of 03/375.35.35

Aan de slag

Enkel personen die de volledige opleiding gevolgd hebben (voor meer informatie over de opleiding zie onderaan deze pagina) zullen gecertificeerd zijn om de methodiek zorgzwaartebepaling voor minderjarigen af te mogen nemen.
Na de opleiding kunnen de teams van start gaan met de proefinschalingen die gebruikt zullen worden voor de optimalisering van de methodiek zorgzwaartebepaling. Inschalers zullen daarvoor gematcht worden door het Verwijzersplatform (op vraag van en ism het VAPH) met personen met een handicap die zich kandidaat stelden om deel te nemen aan het onderzoek. MDT’s kunnen ook zelf cliënten aanreiken voor de proefinschalingen (bijvoorbeeld bij de opmaak van het A-document). Meer informatie over de doelgroep vindt u op www.vaph.be/deelname-aan-onderzoek

In het kader van het wetenschappelijk onderzoek zullen de experimentele inschalingen van de methodiek zorgzwaartebepaling voor minderjarigen vergoed worden. Die vergoeding zal €425 bedragen.

Vragen 

Ongetwijfeld zal u bij de eerste afnames zo nu en dan vragen hebben. Als u het antwoord niet vindt in de handleiding is het belangrijk om te weten waar u terecht kan met uw vragen. Het Verwijzersplatform zal, op vraag van en i.s.m. het VAPH, het aanspreekpunt zijn voor vragen. Inschalers die vragen hebben over de testafnames mogen steeds contact opnemen met de medewerkers van het Verwijzersplatform via mail  ([email protected]) of telefoon (03/830.73.43). We trachten jullie vragen steeds zo spoedig mogelijk te beantwoorden. We streven ernaar dit binnen de 24u te doen tijdens werkdagen, in de zomervakantie zou het kunnen dat er pas binnen enkele dagen een antwoord komt. 

Q&A

U kan hier ook elke week een update vinden van de vragen die gesteld (en beantwoord) werden.

Nuttige documenten

Alle benodigde documenten (invulformulier Excel, handleidingen, vragenlijsten, info mbt schuldvordering) kan u terugvinden via deze link: https://verwijzersplatform.be/node/2667

* Let op: om deze link te kunnen openen dient u ingelogd te zijn op onze website. Inloggen kan door op onze homepagina op het sleuteltje rechts bovenaan te drukken. Indien u nog geen login op onze website heeft, kan u eveneens via dit sleuteltje een account aanmaken (let op: deze account dient door de medewerksters van het Verwijzersplatform goedgekeurd te worden – dit kan enkele uren/dagen duren). 

Ter info: Info en voorwaarden mbt de opleiding voor inschalers i.k.v. testfase

Enkel wie de twee opleidingsdagen georganiseerd door het VAPH volgt kan aan de slag als inschaler i.k.v. de testfase. Een opleiding duurt anderhalve dag en wordt gespreid over enkele weken. De reden hiervoor is dat na de eerste opleidingsdag een oefeninschaling moet gebeuren door de personen in opleiding.

De eerste reeks opleidingsdagen is voorzien op 24, 28, 29 en 31 januari 2020 en de terugkomdagen zijn voorzien op 11, 12, 14 en 18 februari 2020 (in de voormiddag of namiddag) in Brussel bij het VAPH.

Voorwaarden

Om de opleiding tot inschaler te kunnen volgen moet u beschikken over een diploma master of bachelor in de gezondheids- en / of welzijnszorg. U dient ook ervaring te hebben met  psychodiagnostische methoden en technieken én ervaring met (ondersteuning van) personen met een handicap.

Deelnemers aan de opleiding ontvangen een handleiding.

Oefeninschaling

Tussen de eerste en de tweede opleidingsdag dient u één oefeninschaling af te nemen i.k.v. de opleiding. De resultaten uit deze inschaling hebben geen geldigheid. Dit dient enkel als oefening voor u. Een oefeninschaling moet onder dezelfde omstandigheden gebeuren als een echte inschaling. Dit wil zeggen dat er een gesprek plaatsvindt tussen u als inschaler en twee informanten (de jongere met een leeftijd van 12 jaar kan eventueel ook als informant optreden). Gemiddeld duurt dit gesprek 2u45 minuten. Voor de oefeninschaling trekt u best een halve dag per inschaling uit (met inbegrip van verplaatsingen en verwerking van de notities).

Voor deze oefeninschaling moet u zelf op zoek naar personen die u mag inschalen en informanten. Het kind/de jongere zelf moet minstens 30 minuten aanwezig zijn tijdens het inschalingsgesprek OF u moet hem/haar minstens 30 minuten geobserveerd hebben. De informanten moeten personen zijn die de in te schalen persoon heel goed kennen (minstens zes maanden) en in verschillende settings (dagbesteding, nachtelijke ondersteuning,...) kunnen observeren.

U plant deze oefeninschaling best tijdig in. Houdt er ook rekening mee dat ter voorbereiding op het werken met de methodiek zorgzwaartebepaling er enige zelfstudie nodig zal zijn.