Opleiding module D + wijziging regelgeving IMB (van VAPH)

Inhoud

De opleiding is bedoeld voor zowel de ervaren als beginnende MDT-medewerkers die hulpmiddelen adviseren en module D opmaken.
Tijdens de opleiding wordt ten eerste de opmaak van module D nader bekeken. De richtlijnen die u terugvindt op vaph.be worden verder uitgeklaard aan de hand van voorbeelden en oefeningen. Daarnaast worden de wijzigingen in de regelgeving voor IMB die in voege treden vanaf 1 juli 2019, toegelicht. Het gaat om wijzigingen aan de indeling van de hulpmiddelen op de refertelijst en het gebruik van hulpmiddelenfiches bij de indicatie en aanvraag van hulpmiddelen.
Het VAPH beveelt de opleidingen ten zeerste aan en verwacht dan ook maximale aanwezigheid van elke MDT-medewerker die hulpmiddelen adviseert en module D opmaakt.

Deze opleiding wordt volledig uitgewerkt door het VAPH. Het Verwijzersplatform staat in voor de registratie van de inschrijvingen.

Details

Voor wie: MDT-medewerkers verbonden aan IMB-teams

Deze opleiding vond plaats in de verschillende provincies in het voorjaar 2019.

Presentaties

De presentaties die op deze studiedag gebruikt werden zijn terug te vinden op de website van het VAPH