Opleiding MDT-arts (van VAPH)

Inhoud

Het VAPH kondigde in infonota 1815 aan dat ze in 2019 opleidingen rond module A en C zouden organiseren voor MDT's. Deze opleiding is specifiek gericht op alle MDT-artsen die betrokken zijn bij de opmaak van module A. Tijdens deze opleiding zal stilgestaan worden bij het belang van de rol van de arts en een aantal specifieke richtlijnen bij de opmaak van module A. Er is ook ruimte voor vragen van na de opleiding. Deze opleiding wordt vanuit het VAPH sterk aanbevolen aan elke MDT-arts.

Deze opleiding wordt volledig uitgewerkt door het VAPH. Het Verwijzersplatform staat in voor de registratie van de inschrijvingen.

Details 

Deze opleiding vond plaats op 4 april 2019 te Brussel en 25 april 2019 te Antwerpen

Presentaties

De presentaties die op deze studiedag gebruikt werden zijn terug te vinden op de website van het VAPH