Opleiding Frans - op maat van MDT-medewerkers

In 2017 en 2018 organiseerde het Verwijzersplatform voor de allereerste keer een opleiding Frans, op maat van MDT-medewerkers. Tijdens deze opleiding werden de deelnemers als het ware ondergedompeld in een Frans taalbad, waarbij de deelnemers uitgenodigd werden op een heel laagdrempelige wijze hun Franstalige kennis te oefenen en bij te schaven. 

Inhoud

Tijdens deze opleiding lag de focus niet op het grammaticaal correct toepassen van de Franse taal, maar werd er wel getracht om op heel praktijkgerichte wijze een aantal handvaten aan te reiken waarmee u als MDT-medewerker gesterkt wordt in het voeren van gesprekken in het Frans ikv de VAPH-toeleidingsprocedure of IJH -toeleidingsprocedure.

Deze opleiding bestond uit drie dagen:

  • Tijdens de eerste opleidingsdag werd er stilgestaan bij de verschillende documenten, applicaties, schalen waarmee u als MDT-medewerker aan de slag moet gaan (de Helios-applicatie, A-doc, typische PVF-terminologie, inzoomen op specifieke vragenlijsten,…).
  • Op de tweede opleidingsdag werd er gewerkt met concrete casussen.
  • Tijdens de laatste opleidingsdag werd er ruimte voorzien om problemen, vragen waar MDT-medewerkers tegen botsen verder uit te zoeken en te ‘hertalen’ naar het Frans.

De lesgeefster, Anne Streulens is medewerker bij Informant en is een ervaren docente Frans die iedereen over de streep weet te trekken om het onderste uit de Franstalige kan te halen.

Presentatie en nuttige documenten

Alle nuttige documenten werden gebundeld en kan u terugvinden via deze link: https://verwijzersplatform.be/node/1317