Start Persoonsvolgende Financiering

01/04/2016

Vanaf 1 april is de nieuwe aanvraagprocedure voor meerderjarigen met een handicap van start gegaan.

Toelichting Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

30/03/2016

Op 13 mei 2016 vond de Algemene Vergadering van het Verwijzersplatform plaats

Opleiding Prioritering

07/03/2016

De checklist prioritering werd zopas ontwikkeld en goedgekeurd; omdat de vraag van de MDT's naar een opleiding hierover groot is...

Uitnodiging opleiding Zorgzwaarte-instrument

04/12/2015

Uitnodiging opleiding Zorgzwaarte-instrument

Nieuwe website Verwijzersplatform

26/10/2015

Welkom op onze vernieuwde website! We hopen jullie hiermee nog beter op de hoogte te kunnen houden van het reilen...

Opleidingstraject voor MDT's ikv PVF

20/10/2015

De start van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) nadert: op 1 april 2016 is het zover. Aangezien de opdracht van MDT’s...

Infomoment voor MDT's vanuit Jongerenwelzijn op 16 november 2015

20/10/2015

Op 16 november organiseert Jongerenwelzijn een infomoment voor MDT's.

Brede infosessies Persoonsvolgende Financiering en ZZI najaar 2015

17/08/2015

Persoonsvolgende financiering (PVF) verandert heel wat binnen het zorglandschap voor personen met een handicap. Alle betrokken actoren zien hun taken...

Testfase Persoonsvolgende Financiering (PVF)

16/03/2015

Van maart tot juni zullen een klein aantal MDTs die zich hiervoor kandidaat stelden de werking van de processen zoals...

Vormingsbrochure 2015

05/02/2015

Het Verwijzersplatform organiseert ook dit jaar een vormingsaanbod dat zich richt naar de medewerkers van de MDT’s die werken voor...

Pagina's