11/10/2017

Op 6 oktober organiseerde Jongerenwelzijn, afdeling continuïteit en toegang, een infomoment voor MDT's. Het programma...

09/06/2017

Op vrijdag 9 juni j.l. vond een studiedag plaats rond het doctoraatsonderzoek van Jochen Devlieghere met als titel 'De logica…

08/05/2017

Op de Algemene Vergadering van het Verwijzersplatform wordt, naar goede gewoonte, een boeiende spreker uitgenodigd voor een korte…

19/04/2017

Indien u als MDT-medewerker vorig jaar een opleiding over het zorgzwaarte-instrument (ZZI) volgde, kreeg u hiervoor van het VAPH…

30/03/2017

De presentaties van de basisopleiding voor nieuwe MDT-medewerkers (dd. 28/03/2017) zijn vanaf heden terug te vinden op onze website…

20/12/2016

Het Verwijzersplatform biedt in 2017 opnieuw een vormingsaanbod aan op maat van de MDT-medewerkers.

21/11/2016

Vanuit het Verwijzersplatform ontwikkelden we twee infobrochures die de multidisciplinaire teams (MDT's) kunnen gebruiken…

01/07/2016

De data voor de opleidingen , opfriscursussen en intervisiemomenten voor eind 2016 en 2017 zijn door het VAPH bekend gemaakt.

21/06/2016

Het nieuwe, hertekende jeugdhulpverleningslandschap is sinds maart 2014 in Vlaanderen in werking getreden. Eén van de wijzigingen…

28/04/2016

Eind maart vond er per provincie een opleiding plaats over de prioriteringsopdracht van de MDT's. De presentatie en de nota…