Vernieuwingen Buddysysteem ZZI

20/03/2023
We werken een systeem uit waarop MDT-medewerkers zich eenvoudig kunnen aanmelden. Het Verwijzersplatform koppelt medewerkers, die een buddy wensen om vragen aan te kunnen stellen, aan medewerkers die aangeven dat ze anderen willen verder helpen bij prangende vragen.

Om een concreet zicht te krijgen roepen we eerst op aan de inschalers die graag een buddy zouden willen hebben waar ze bij terecht kunnen voor vragen mbt het ZZI om zich op te geven via onderstaande link. 
In een volgende fase (wanneer we zicht hebben op de hoeveelheid vragen die we binnen krijgen) doen we een oproep onder de inschalers die graag andere inschalers willen helpen. Nadien zal de matching door het Verwijzersplatform tussen inschalers die nood hebben aan een buddy en inschalers die zich opgeven als buddy op zich nemen. 

Intekenen op het buddysysteem
 

Daarnaast voorziet het Verwijzersplatform op hun website een plaats waarbij nieuwe MDT-medewerkers gemakkelijk kunnen aangeven dat zij nood hebben aan een ervaren MDT-buddy. 
Telkens wanneer er een aanvraag binnenkomt wordt er een matching gemaakt tussen nieuwe medewerker en ervaren medewerkers.

Afspraken en verloop
Inschalers die zich opgeven zullen gematcht worden aan een aantal ervaren buddy's. Nadien kunnen zij onderling contact opnemen om verdere afspraken te maken: zijn er momenten waarop men best wel of geen contact opneemt, is er sprake van specifieke doelgroepkennis, neemt men best telefonisch of via mail contact op ed.
Het Verwijzersplatform kan worden ingeschakeld indien er zich bepaalde problemen voordoen bij de doorgegeven buddy’s. Zij volgen dit systeem verder ook doorlopend op door regelmatig een evaluatie uit te voeren bij diegenen die deelnemen aan het buddysysteem.

Wie hier nog vragen over heeft, mag ons altijd contacteren.