20/12/2021

Sinds oktober ging het nieuwe buddysysteem voor de inschalers ZZI te ondersteunen van kracht. 

Inschalers kunnen zich nog steeds inschrijven op de Excel-lijst en zo in een beperkte groep bijeenkomen om dossiers te bespreken. Vooral omdat deze groep steeds anders is samengesteld worden het scoren van de parameters van de ZZI over  MDT’s gelijkwaardig. 

We zien dat er wel wat teams zich opgeven om anderen bij te staan met vragen, maar dat de inbreng van te bespreken dossiers voorlopig nog beperkt blijft. We doen een oproep om van dit systeem gebruik te maken, bij de minste vragen een dossier ter bespreking agenderen of gewoon om bepaalde gedachtegangen te kunnen af toetsen,...

Wie hier nog vragen over heeft, mag ons altijd contacteren. 

Meer informatie en de mogelijkheid om u in te schrijven in het buddy-systeem kan terugvinden in dit document