31/05/2022

VERANTWOORDELIJKE VOOR ADMINISTRATIE EN COMMUNICATIE

Wie zijn wij?

De vzw Verwijzersplatform werd in 2008 opgericht.  Onze vzw verenigt een brede waaier van door het VAPH als multidisciplinair team erkende centra of diensten, zoals:  diensten maatschappelijk werk, consultatiebureaus, centra voor leerlingenbegeleiding, revalidatiecentra, centra voor ontwikkelingsstoornissen,…

Het Verwijzersplatform ondersteunt de erkende multidisciplinaire teams (MDT) om hun opdracht van multidisciplinaire evaluatie en indicatiestelling op een kwaliteitsvolle, toegankelijke en rechtvaardige wijze op te nemen.  Het doel daarbij is om als deskundige en onafhankelijke teams personen met een (vermoeden van) handicap toe te leiden tot passende ondersteuning.

Functieomschrijving

Het Verwijzersplatform is een kleine organisatie met grote uitdagingen. Voor de ondersteuning van onze werking zoeken wij een administratief verantwoordelijke. Deze persoon zal instaan voor de dagelijkse administratieve taken van de vereniging, maar is ook deels verantwoordelijk voor de personeelsadministratie, communicatie, boekhouding en financiële ondersteuning. Wij zoeken een dynamisch teamlid met een open geest en belangstelling voor de sector welzijn.

 • Dagelijks financieel beheer: bijhouden kasboek, betalingen voorbereiden en opstellen financiële documenten zoals facturen, vergoedingen, …
 • Opstellen van financiële beleidsdocumenten zoals de begroting en het financieel verslag in samenwerking met boekhoudkantoor, penningmeester en coördinator.
 • Meewerken aan het updaten en beheren van de website en publiceren van nieuwbrieven.
 • Administratie en logistiek: verwerken inkomende post en organiseren verzendingen, aankopen en praktisch beheer kantoor, verzekeringen en algemene administratieve taken ter ondersteuning van het team.
 • Je beantwoordt de inkomende telefoons (telefoonpermanentie) en mails of schakelt zo nodig door naar een collega.
 • Je staat in voor de administratieve ondersteuning van onze vormingen en overlegstructuren.  Je zorgt ervoor dat er zalen vastliggen, catering voorzien wordt indien nodig, contact wordt gelegd met sprekers of deelnemers indien er data gewijzigd moeten worden etc. Je beheert alle inschrijvingen en communiceert over het verloop van inschrijvingen met je collega’s en verzorgt waar mogelijk de verslaggeving.
 • Je volgt de personeelsadministratie op in samenwerking met het sociaal secretariaat.

 

 

Profiel

 • Professionele bachelor of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je bent in staat om op korte termijn nieuwe informatie/kennis op te nemen, te verwerken en effectief en efficiënt toe te passen.
 • Je bent sociaal vaardig, beschikt over communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en je kan je gedrag- en communicatiestijl aanpassen aan de gegeven situatie. Je kan daarbij ook vlot overweg met de hedendaagse communicatiemiddelen.
 • Je beschikt over goede ICT vaardigheden en vertrouwd met Word, Excel en internet.
 • Je hebt organisatorische kwaliteiten, affiniteit met cijfers en werkt nauwkeurig en planmatig.
 • Je kan zelfstandig werken

 

 

 

 

Wat bieden wij?

 • Een creatieve en uitdagende job binnen een levendige organisatie, gekenmerkt door veelzijdige contacten.
 • Een autonome functie die initiatief aanmoedigt.
 • Mogelijkheden en ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Salaris in overeenstemming met de eisen van de opdracht (PC 319.01).
 • Werkvoorwaarden:
  • 80% tewerkstelling
  • Thuiswerk in onderling overleg
  • Vakantie: wettelijke vakantieregeling
  • Verplaatsingskosten worden vergoed (woon-werkverkeer en verplaatsingen in opdracht)

 

Diversiteit is een belangrijke waarde in onze organisatie. We moedigen personen met een arbeidshandicap en mensen uit andere kansengroepen speciaal aan om zich kandidaat te stellen. Waar aangewezen kunnen we de job verder aanpassen aan de specifieke noden.

Interesse?

Stuur je kandidatuur per e-mail naar  [email protected] en dit uiterlijk 20 Juni 2022.

De gesprekken vinden plaats op 24 Juni 2022.

Heb je nog vragen over deze vacature, dan kan je contact opnemen met Greta De Geest, voorzitter van het  bestuursorgaan, via mail ([email protected])  of telefonisch (0477/48.83.68 )