15/07/2021

Beste inschalers van de testfase van de methodiek zorgzwaartebepaling voor minderjarigen met een handicap,

Sinds september werd de testfase herstart nadat die eerder werd uitgesteld wegens de COVID-19 crisis. Ondertussen zien we een heropflakkering in de cijfers en kunnen we spreken van een vierde golf, hierdoor zullen we de eerder gestelde deadline (eind januari 2021) niet kunnen halen en daarom zullen we deze deadline ook niet behouden. 
 
De persoonlijke veiligheid en die van de cliënt en zijn netwerk staan voorop nu, samen met het bestrijden van deze COVID-19 crisis. Inschalingen kunnen dus uitgesteld worden als de veiligheidssituatie dit vraagt.
Tegelijkertijd wil ik benadrukken dat we, zodra de COVID-situatie dit toelaat, verder zullen gaan met de testfase. Het succesvol afronden van het project 'ontwikkelen van een methodiek zorgzwaartebepaling voor minderjarigen met een handicap' blijft belangrijk.  Over een nieuwe deadline zal gecommuniceerd worden zodra de toestand van de COVID-19 crisis dit toelaat.
 
Moeten nu alle inschalingen gestopt worden? Ik verwijs hiervoor graag naar eerdere communicatie tijdens de vorige corona-golf:

We willen jullie graag een langdurig kader aanreiken om een correcte beslissing te kunnen maken of een inschaling voor de testfase kan doorgaan. Het volgen van de algemene regels rond hygiëne, gebruik van beschermingsmateriaal en social distancing zijn van groot belang:

  • Indien er niet kan voldaan worden aan de regels van de testafname (face-to-face met twee informanten) en/of aan de veiligheidsmaatregelen, dan dient de inschaling te worden uitgesteld.
  • Indien er voldaan kan worden aan de regels van de testafname en de veiligheidsmaatregelen, dan kan de testafname doorgaan.
  • Ook lokale veiligheidsmaatregelen binnen bijvoorbeeld voorzieningen kunnen van kracht zijn (bijvoorbeeld een bezoekregeling). Uiteraard moeten deze lokale veiligheidsmaatregelen gevolgd worden en moet u de afweging maken of deze nog in overeenstemming zijn met de regels van de testafname, indien dit niet zo is dan moet de inschaling opnieuw worden uitgesteld.