05/10/2020

In juli keurde de Vlaamse Regering de bestemming van de middelen voor het uitbreidingsbeleid van 2020 goed. De Vlaamse Regering besliste dat er in 2020 9,084 miljoen euro kan toegekend worden aan PAB’s voor minderjarigen. De helft van deze toekenningen gebeurt op basis van dringendheid en de andere helft op basis van chronologie. 
In september communiceerde Opgroeien over de geplande werkwijze voor de toekenningen en de rol van MDT's hierbij. Naar aanleiding van deze communicatie hebben we vanuit het Verwijzersplatform contact opgenomen met het kabinet en Opgroeien. Ten gevolge daarvan vonden nog enkele wijzigingen plaats aan de aanpak. Alvast enkele belangrijke elementen: 

  • Wie een checklist indiende in 2019 dient rechtstreeks aan ITP te laten weten of hij/zij deze wil herindienen zonder wijzigingen dan wel of de checklist aangevuld of herzien te worden. Wie wel wijzigingen wil aanbrengen aan die checklist of twijfelt zal door de toegangspoort doorverwezen worden naar de CPA. Vanuit ITP zullen op basis van deze gegevens overzichtslijsten aan CPA bezorgd worden i.f.v. opvolging van de dossiers.
  • De deadline voor het indienen van checklists wordt verplaatst naar 25 januari 2021 ipv 2 november 2020.  Het is wel de bedoeling om in 2020 al wel de toekenningen voor de langstwachtenden voor het budget 2020 te realiseren, en als alles vlot loopt ook voor de langwachtenden 2021(maar dat budget is momenteel nog niet beslist). Voor het indienen van de checklists voor de prioritaire vragen wordt dus extra tijd voorzien tot eind januari. Ook daar is het de hoop om dan zowel budget 2020 als 2021 mee te kunnen nemen in één beweging.

Eerdaags zal ook Opgroeien hierover verder communiceren aan MDT's.