20/10/2015

De start van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) nadert: op 1 april 2016 is het zover. Aangezien de opdracht van MDT’s n.a.v. de komst van PVF zal wijzigen heeft het Verwijzersplatform steeds geijverd voor een degelijk en tijdig opleidingstraject om de MDT’s op te leiden met het oog op deze vernieuwde opdracht. 

Brede infosessies PVF

In het najaar 2015 werden er vier infosessies rond de huidige stand van zaken mbt de Persoonsvolgende financiering (PVF) georganiseerd. Alle betrokken actoren zien hun taken wijzigen en/of uitbreiden, niet in het minst de multidisciplinaire teams. De nieuwe realiteit vraagt dan ook dat de teams zeer goed worden voorbereid voor hun nieuwe opdracht: de methodiek van objectivering van de ondersteuningsnood verandert danig ten opzichte van de huidige procedure en we maken stilaan (tegen 2020) de overstap naar gemachtigde indicatiestelling. De presentaties van de infosessies zijn terug te vinden bij de documenten: http://verwijzersplatform.be/mdt/download/brede-infosessie-persoonsvolgende-financiering

Praktijkgerichte opleiding PVF

In december en januari worden er nog verdiepende opleidingen voor MDT’s voorzien waar er concreet stil wordt gestaan bij het takenpakket van de MDT’s binnen PVF: er wordt ingezoomd op het vernieuwde basisdossier. 

Dit betreft een praktijkgerichte opleiding (één dag), die zal plaatsvinden op 1 december 2015 (Leuven), 18 december 2015 (Brugge), 4 januari 2016 (Antwerpen), 19 januari (Brussel) en 22 januari 2016 (Gent). Meer informatie hierover en de mogelijkheid om hiervoor in te schrijven kan u hier terugvinden: http://verwijzersplatform.be/praktijkgerichte-opleiding-mdts

Opleidingen ZZI

Tussen 25 januari en 26 maart 2016 worden 12 opleidingsreeksen ZZI georganiseerd gespreid over alle provincies.  Elke opleiding bestaat uit twee opleidingsdagen waar enkele weken tussen zit. Tijdens die periode moeten proefafnames van het ZZI gebeuren. De data zijn:  28/1 en 19/2 - 1/2 en 22/2 - 4/2 en 25/2 - 8/2 en 29/2 - 11/2 en 10/3 - 7/3 en 21/3 - 4/4 en 25/4 - 7/4 en 28/4 - 17/3 en 8/4 - 3/5 en 24/5. De locaties waar de opleidingen plaats zullen vinden worden zeer binnenkort bekend gemaakt. Vanaf dan zal er ook mogelijkheid zijn tot inschrijven.  Naast deze ZZI-opleidingen zullen ook nog opfrissingscursussen georganiseerd worden voor MDT-medewerkers die eerder al een opleiding ZZI volgden.