Opleiding en intervisie ZZI

26/01/2018

De data van de opleidingen ZZI (georganiseerd door het VAPH) zijn vanaf heden hier terug te vinden: https://verwijzersplatform.be/opleiding-zorgzwaarte-instrument

De eerstvolgende opleiding zal doorgaan op dinsdag 4 september 2018 en dinsdag 18 september 2018.

De data van de intervisiemomenten ZZI (georganiseerd door het VAPH) zijn vanaf heden hier terug te vinden: https://verwijzersplatform.be/intervisie-en-herevaluatiemomenten-zzi

Deze zullen in de verschillende provincies georganiseerd worden.