19/04/2017

Indien u als MDT-medewerker vorig jaar een opleiding over het zorgzwaarte-instrument (ZZI) volgde, kreeg u hiervoor van het VAPH een certificaat op naam waarmee u voor uw MDT inschalingen met het ZZI mag afnemen.  Zoals ook op de opleiding meegedeeld zijn er twee voorwaarden verbonden aan het behouden van dit certificaat:

  • Om de geldigheid van je certificaat te behouden moet je per jaar minstens 10 ZZI inschalingen uitvoeren
  • U dient minstens éénmaal per jaar deel te nemen aan een door het VAPH georganiseerd ZZI intervisiemoment

Indien u niet voldoet aan een van deze voorwaarden kan het certificaat tijdelijk ingetrokken worden tot een nieuwe intervisie of heropfrissing gevolgd wordt. Dit criterium wordt jaarlijks nagegaan door het VAPH.

Om iedereen de kans te geven om binnen het jaar een intervisiemoment mee te volgen, organiseert het VAPH twee extra intervisiemomenten ZZI:

  • op maandag 12 juni 2017 in het VAC te Gent 
  • op donderdag 15 juni 2017 in het VAC te Antwerpen

Voor diegene die het voorbije jaar geen 10 inschalingen hebben uitgevoerd, zij kunnen voor het behouden van het certificaat, zich inschrijven voor de opfriscursus die doorgaat op donderdag 1 juni in Brussel.
Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven voor deze intervisie of opfriscursus vindt u hier terug: http://verwijzersplatform.be/node/1209.