08/05/2017

Op de Algemene Vergadering van het Verwijzersplatform wordt, naar goede gewoonte, een boeiende spreker uitgenodigd voor een korte lezing rond een interessant MDT-gerelateerd thema. Dit jaar kiezen we voor twee onderwerpen gerelateerd aan de persoonsvolgende financiering. Dit betreft een open gedeelte, iedereen die interesse heeft is van harte welkom!

In een eerste luik nodigen we Prof. Dr. Anja Declercq uit, zij zal in haar toelichting dieper ingaan op de BELRAI en daarbij ook focussen op de relatie tussen BELRAI en het Zorgzwaarte-Instrument (ZZI) dat het VAPH ontwikkelde om de zorgzwaarte te meten bij personen met een handicap.

In een tweede luik nodigen we een aantal boegbeelden binnen de sector personen met een handicap uit om te spreken over hun ervaringen met de persoonsvolgende financiering. Zij geven graag hun ervaringen (positief en negatief), bezorgdheden, aandachtspunten,.. weer die zij tegenkomen.
Deze lezing vond plaats op vrijdag 19 mei. Meer informatie over deze lezing en de presentaties die tijdens deze dag aan bod kwamen kan u hier terugvinden.