Infomoment voor MDT's minderjarigen

11/10/2017

Op 6 oktober organiseerde Jongerenwelzijn, afdeling continuïteit en toegang, een infomoment voor MDT's. Het programma van deze dag zag er als volgt uit:

 • Verwelkoming en inleiding
 • Evaluatie van 1 jaar werken met consensusdossiers
  • Algemene vaststellingen in de ex-post controles
  • Plan van aanpak ex-post controles in 2017-2018
  • Vaststellingen met betrekking tot het halen van de erkenningsvoorwaarden
 • De vernieuwde criteria voor GES+: aandachtspunten bij de indicatiestelling
 • Implicaties van de beslissingen van de ad-hoc werkgroep jeugdhulpregie
 • Stand van zaken vereenvoudigd A-document
 • Automatische berekening van de MDT vergoedingen door INSISTO: aandachtspunten bij het indienen van aanvragen
 • Stroomschema herindicaties vragen VAPH-aanbod: handvaten voor specifieke verwachtingen bij het indienen van deze aanvragen

De presentatie die daar gehanteerd werd kan u hier terugvinden: 20171006_infomoment_mdt.pdf.