21/11/2016

Vanuit  het  Verwijzersplatform  ontwikkelden we twee infobrochures die de multidisciplinaire teams (MDT's) kunnen  gebruiken  om  hun  cliënten  te  informeren  over  hun MDT­-werking. Eén  brochure is bedoeld voor MDT's erkend is door het Agentschap Jongerenwelzijn voor de opmaak van dossiers ikv Integrale Jeugdhulp (doelgroep: minderjarigen) en één specifiek ontwikkeld voor MDT's erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) (doelgroep: meerderjarigen). 

De infobrochures zijn hier terug te vinden:

Belangrijk om te weten is dat deze infobrochures slechts één van de vele mogelijke manieren zijn waarop MDT's hun cliënten kunnen informeren.  De brochure kan naar believen uitgebreid of ingekort worden door het MDT.  Het zal in alle geval nodig zijn om de brochure verder aan te passen naargelang de specifieke MDT­-werking, het staat teams dus vrij om de brochure al dan niet te gebruiken en te bewerken waar nodig.