17/08/2015

Persoonsvolgende financiering (PVF) verandert heel wat binnen het zorglandschap voor personen met een handicap. Alle betrokken actoren zien hun taken wijzigen en/of uitbreiden, niet in het minst de multidisciplinaire teams. De nieuwe realiteit vraagt dan ook dat de teams zeer goed worden voorbereid voor hun nieuwe opdracht: de methodiek van objectivering van de ondersteuningsnood verandert danig ten opzichte van de huidige procedure en we maken stilaan de overstap naar gemachtigde indicatiestelling.

Om tegemoet te komen aan deze groeiende nood aan informatie heeft het Verwijzersplatform geijverd om voldoende te investeren in informatiesessies aan de MDT's waardoor teams mee zijn met de recentste evoluties en voldoende op de hoogte gehouden worden van alle wijzigingen die op til zijn. 

Meer informatie over de data, de inhoud van deze infosessie en de mogelijkheid om in te schrijven vindt u hier