Inhoud

Hoe bouw ik op een goede manier een prioritering op? Wat schrijf ik wel en wat niet in mijn verslagen? Hoe kan ik kort en bondig de essentie weergeven?.. 

Herkent u zich in een van deze vragen, dan is deze vorming ongetwijfeld iets voor jou!

Verslaggeving behoort tot de kerntaken van de MDT’s. Om hen hierbij te ondersteunen organiseren we in 2020 een opleiding omtrent het motiverend schrijven.

In een kleine groep (max 15 personen) zal tijdens deze dag gewerkt worden rond specifiek MDT-verslaggeving. De groepsgrootte wordt beperkt zodat er dynamisch, interactief gewerkt kan worden. 

Docent: Kris Neckebroeck (Orthopedagoog, ervaring in BJZ, GGZ, VAPH)

Details

Voor: alle MDT-medewerkers, zowel voor minderjarigen als meerderjarigen die verslagen opmaken

Datum:  Vrijdag 13 maart 2020 werd verplaatst naar 25 september 2020 (VOLZET)

Uur: 9u30 tot 16u30

Locatie: De Lindepoort, Begijnenstraat 18 bus 1, 2800 Mechelen

Inschrijven

De link om u voor deze opleiding in te schrijven kan u hier terugvinden.