Revalidatiecentrum UZ Gent

C. Heymanslaan 10 Gent - 9000
erkenningsnummer: 
115

erkenningen

  • Aanvragen Zorg (PVB en/of A-doc)
  • Individuele Materiële Bijstand (IMB)
  • Inschaler zorgzwaarte-instrument (ZZI)

andere erkenningen

  • expertisecentrum persisterende vegetatieve status (PVS) of minimaal responsieve status (MRS)

doelgroep

  • Minderjarigen
  • Meerderjarigen

specialisatie

  • Motorische beperkingen
  • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

basiswerking

  • Revalidatiecentrum

opmerkingen

Extra specialisaties: - Dwarslaesie - Amputatie

contactgegevens

tel.
09/332 42 37

website