Neuromusculair Referentiecentrum UZ Gent

C. Heymanslaan 10 Gent - 9000
erkenningsnummer: 
545

erkenningen

  • Aanvragen Zorg (PVB en/of A-doc)
  • Individuele Materiële Bijstand (IMB)
  • Inschaler zorgzwaarte-instrument (ZZI)

andere erkenningen

  • RAT (rolstoeladviesteam) en gRAT (gespecialiseerd rolstoeladviesteam voor aanvragen SDA)

doelgroep

  • Minderjarigen
  • Meerderjarigen

specialisatie

  • Motorische beperkingen
  • Sensoriële beperking:
  • - Spraak- en taalstoornissen

basiswerking

  • Revalidatiecentrum

contactgegevens

tel.
09/332 62 29

website