MDT Kids

Borggravevijversstraat 9 Hasselt - 3500
erkenningsnummer: 
JW004

erkenningen

  • Aanvragen Zorg (PVB en/of A-doc)

doelgroep

  • Minderjarigen

specialisatie

  • Sensoriële beperking:
  • - Doof / slechthorend
  • - Spraak- en taalstoornissen
  • Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

basiswerking

  • Observatie- en Behandelingscentrum (OBC) - MFC

contactgegevens

tel.
011/22 25 93

website