18/05/2018

Op 16 mei 2018 vierde het Verwijzersplatform haar 10-jarig bestaan.
Programma:
* Vergelijkend onderzoek naar PVF in de gehandicaptensector (door Wouter Dursin en Toon Benoot, UGent)
* Vlaamse Sociale Bescherming en de sector personen met een handicap (door Petra Driessens, Agentschap Zorg en Gezondheid)
* M-decreet, een korte schets (Tine Gheysen, VCLB Netwerk)
* We blijven dromen van een inclusieve samenleving (Hendrik Delaruelle, Vlaams Welzijnsverbond)
* Huidige stand van zaken rond de zorg voor personen met een handicap, uiteraard met veel aandacht voor indicatiestelling (Minister Vandeurzen)
* Afsluitend beschouwend woord (dr. Jef Breda, UA)
De Presentaties kan u hier terugvinden.

2018
Vorming