Nieuwsbrief Verwijzersplatform juli 2022

04/08/2022
Hier kan u de nieuwsbrief van het Verwijzersplatform van juli 2022 downloaden. Thema's die hierin besproken worden: - Nieuws voor professionelen - Vorming: aankondiging focusdag dubbeldiagnose - Nieuws omtrent werking Verwijzersplatform * Nieuw adres * Vacature Verwijzersplatform - Testfase Methodiek Zorgzwaartebepaling Minderjarigen (MZB) - Infonota's
Nieuwsbrief
2022