Nieuwsbrief Verwijzersplatform juli 2022

04/08/2022
Hier kan u de nieuwsbrief van het Verwijzersplatform van juli 2022 downloaden.
Thema's die hierin besproken worden:
- Nieuws voor professionelen
- Vorming: aankondiging focusdag dubbeldiagnose
- Nieuws omtrent werking Verwijzersplatform
* Nieuw adres
* Vacature Verwijzersplatform
- Testfase Methodiek Zorgzwaartebepaling Minderjarigen (MZB)
- Infonota's
Nieuwsbrief
2022