Nieuwsbrief Verwijzersplatform februari 2021

23/01/2022
In deze nieuwsbrief komen volgende thema's aan bod: Nieuwe medewerker Verwijzersplatform Mozaïekbesluit 5 - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap. ZZI Infonota's
Nieuwsbrief
2021