03/12/2019

Inhoud nieuwsbrief december 2019
- ZZI meerderjarigen: start met vernieuwde ZZI
- Methodiek zorgzwaartebepaling minderjarigen: testafnames
- Factcheck correctiefase 2: belangrijke aanpassing voor wie op RTH terugvalt
- Vormingen uitgelicht
- Infonota's

2019
Nieuwsbrief