10/01/2019

Hier kan u onze nieuwsbrief van november 2018 nalezen:
Inhoud:
-MDT's minderjarigen:
--zorgtoeslag en opdracht voor MDT's
--PAB-ronde
--stand van zaken PVF minderjarigen
-MDT's meerderjarigen
--zorg en ondersteuning geïnterneerde pmh
--opleiding ZZI: data 2019
--zorgcontinuïteit 2019
--correctiefase 2
--infonota's VAPH

2018
Nieuwsbrief