10/01/2019

Hier kan u de nieuwsbrief van december 2018 nalezen:
Inhoud:
-infosessie voor MDT's minderjarigen
-start nieuw ZZI uitgesteld
-opleiding ZZI MDT's voor meerderjarigen
-betere financiering MDT's meerderjarigen
-uitstel beslissing infonota 1804 van VAPH
-overmacht
-infonota's
-tot slot

2018
Nieuwsbrief