Lange Elzenstraat52-54Antwerpen - 2018
erkenningsnummer: 
48

erkenningen

 • Aanvragen Zorg (PVB en/of A-doc)
 • Individuele Materiële Bijstand (IMB)
 • Inschaler zorgzwaarte-instrument (ZZI)

andere erkenningen

 • Riziv-conventie, erkenningsnummer: 95326551

doelgroep

 • Minderjarigen
 • Meerderjarigen

specialisatie

 • Verstandelijke beperking:
 • Sensoriële beperking:
 • - Doof / slechthorend
 • - Spraak- en taalstoornissen
 • Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

basiswerking

 • Revalidatiecentrum

opmerkingen

Kristin Van Driessche is de contactpersoon voor dit team betreffende de specialisatie Sensoriële beperking - Doof / slechthorend: kristin.vandriessche@arc-reva.be; Charlotte Cop is de contactpersoon voor dit team betreffende de specialisatie ASS, Spraak- en taalstoornissen, verstandelijke beperking,..: charlotte.cop@arc-reva.be

contactgegevens

tel.
03/237 25 29