Intervisie- en herevaluatiemomenten ZZI van het VAPH

Intervisie

In 2019 worden er vrijblijvend een aantal intervisiemomenten georganiseerd over de verschillende provincies door het VAPH. Inschrijven voor een van deze momenten kan via onze website. Ter info: Het Verwijzersplatform bundelt de inschrijvingen, maar het is het VAPH die instaat voor de verdere invulling van de intervisiedagen. 

Het programma van deze intervisiedag zelf (VERNIEUWDE AANPAK!!)

Zoals jullie ondertussen reeds vernomen hebben, zal er in het voorjaar 2020 gestart worden met het nieuwe ZZI. Er zullen dan ook opleidingen plaatsvinden over dit geoptimaliseerde instrument. 

Dit najaar worden er intervisiemomenten georganiseerd waarop inschalers zich vrijblijvend kunnen inschrijven. Jullie beschikken immers al over een verlenging van jullie certificaat, dus het niet bijwonen van deze intervisies heeft ook geen effect op jullie certificaat. 

Deze intervisie is bedoeld voor inschalers die graag een casusoefening willen doen en/of met vragen zitten. We bouwen deze intervisie namelijk verder op jullie inbreng. Inschalers die zich inschrijven voor de intervisie, bezorgen op voorhand hun vragen via deze google form ten laatste tegen 8 november 2019. Indien jullie moeite hebben met het invullen van de google form, sturen jullie een mail naar [email protected].

De intervisie duurt een halve dag. Let op! In elke provincie is er maar één moment voorzien.

Data en mogelijkheid om in te schrijven