Testfase Persoonsvolgende Financiering (PVF)

16/03/2015

Op basis van de feedback die zij geven zullen nog bijsturingen en aanpassingen kunnen gebeuren door het VAPH. Vanuit het Verwijzersplatform volgen we dit kritisch maar constructief mee op opdat MDTs en personen met een handicap bij de start van de PVF een gebruiksvriendelijk systeem mogen aantreffen.

Persoon met rugzak