Opmaak MDV's 2016 en 2017

28/06/2018

In antwoord op een parlementaire vraag werden cijfers bekend gemaakt over de MDV-opmaak sinds de start van PVF in april 2016 tot en met eind 2017. Reeds lang wachten MDT's op dergelijke cijfergegevens van de overheid. De teams menen dat er sinds de start van PVF een aantal tendenzen ontstaan die met cijfergegevens moeten gestaafd worden. Daarom zijn we dan ook tevreden met deze eerste, nog vrij algemene, cijfers. Meer detail kan u hier terugvinden.