Mobiliteitshulpmiddelen

10/04/2019

Zoals eerder werd gecommuniceerd is er vanuit VSB een voorstel ingediend om de overgangsmaatregelen (art.650 en art.651) in het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming te wijzigen. Het gaat in deze artikels om de aanvragen die nog gesteld kunnen worden bij het VAPH, op voorwaarde dat het dossier volledig is ingediend voor 30/6/2019 bij het VAPH. 
Deze datum wordt gewijzigd naar 31/12/2019.

Hierbij wensen wij de MDT’s te informeren dat dit voorstel tot wijziging op 5 april 2019 principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring zal er aldus mogelijkheid zijn om aanvragen bij het VAPH in te dienen tot 31/12/2019, voor zover het gaat om aanvragen die vallen onder art. 650 (supplementen, etc.) en art.651 (onderhoud en herstellingskosten). Gelieve deze informatie binnen uw team verder te verspreiden.