Infomoment voor MDT's vanuit Jongerenwelzijn op 16 november 2015

20/10/2015

Op 16 november organiseert Jongerenwelzijn een infomoment voor de MDT's binnen de Integrale Toegangspoort. De sessie richt zich tot reeds erkende MDT’s en tot diensten die interesse hebben om in de toekomst erkend te worden. Op het programma staan het nieuwe besluit van de ministers Vandeurzen en Crevits voor de financiering en erkenning van de MDT’s, de procedure voor de erkenning van nieuwe MDT’s, de behandeling door de toegangspoort van MDT-dossiers en de richtlijnen rond de kwaliteit van het A-document. Het infomoment vindt plaats van 9u30 tot 12u, in het auditorium van het Provinciaal Administratief Centrum ‘Het Zuid’, Woodrow Wilsonplein 2 in Gent. Het onthaal start om 9u. Inschrijven kan tot 9 november via e-mail aan [email protected] , met vermelding van de organisatie en het aantal deelnemers. Na het Vlaamse infomoment vinden in december ook regionale feedbacklussen plaats die meer concreet ingaan op de wijzigingen en samenwerking met de toegangspoort.

Het Ministerieel Besluit mbt de minimale kwaliteitseisen en de vergoeding van de multidisciplinaire teams en met betrekking tot de erkenning van multidisciplinaire teams in de integrale jeugdhulp kan u terug vinden bij de documenten