Inhoud

Tijdens een focusdag focussen we op één welbepaalde doelgroep en de specifieke noden en problemen die daarbij ervaren worden door de betrokken hulpverleners. We besteden daarnaast ook aandacht aan een aantal ‘good practices’ binnen sector (en over sectoren heen). In 2019 leggen we onze focus op de GES/GES+ doelgroep.

Meer informatie en een gedetailleerd programma volgen later.

Details

Datum:  wordt nog meegedeeld midden 2019

Uur: van  10u tot 16u30

Vanaf 9u30 wordt er een onthaal met koffie voorzien, de vorming zelf start om 10u

Locatie: Permeke, Antwerpen

Meer informatie over deze focusdag zal midden 2019 aangevuld worden.