Inhoud

Voor MDT’s zijn cliënten met een dubbeldiagnose (verstandelijke beperking en psychiatrische en/of gedragsproblemen) vaak een uitdaging. Met deze studiedag willen we MDT-medewerkers meer achtergrondinformatie en praktische richtlijnen bieden in de assessment en ondersteuning van deze doelgroep. 

We staan stil bij recente wetenschappelijke inzichten, het belang van sociaal-emotionele ontwikkeling, beeldvorming/diagnostiek en reiken daarbij handvatten aan voor de praktijk. 

Deze dag is zowel interessant voor teams minder- als meerderjarigen die werken met deze doelgroep.

De dag is opgebouwd rond volgende thema's:

  • fenomeen dubbeldiagnose: facts en figures
  • introductie rond model emotionele ontwikkeling (kader Došen)
  • beeldvorming en diagnostiek: kaders en instrumenten
  • vertaalslag naar de ondersteuningspraktijk
  • casuïstiek van dossiers van een MDT, met motivering van (o.m.) emotionele ontwikkeling

Details

Datum: dinsdag 11 oktober 2022

Uur: van 10u tot 16u

Vanaf 9u30 wordt er een onthaal met koffie voorzien, de vorming zelf start om 10u

Locatie: vormingscentrum St Vincentius, Jozef Guislainstraat 45 te 9000 Gent

Inschrijven

De link om u voor deze opleiding in te schrijven kan u hier terugvinden.

PowerPoint van de focusdag