Inhoud

Voor MDT’s zijn cliënten met een dubbeldiagnose vaak een uitdaging. Tijdens deze vorming organiseren we één parallelsessie rond twee grote thema’s. In sessie één focussen we op dubbeldiagnose verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek bij volwassenen. In sessie twee wordt gefocust op GES+ bij kinderen en jongeren. We  staan stil bij recente wetenschappelijke inzichten, handvatten voor de praktijk en besteden aandacht aan ‘good practices’.

Model Došen

Hierbij aansluitend willen we graag extra focussen op het model van Došen. Došen vormde een theoretische basis voor de ontwikkelingsdynamische benadering: een nieuwe benadering van onderzoek, diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit leidde tot de ontdekking van de rol van de emotionele ontwikkeling in ontstaan van deze problemen. Došen ontwikkelde een Schema van Emotionele Ontwikkeling (SEO) dat een belangrijke hulpmiddel werd in onderzoek en diagnostiek

Meer informatie en een gedetailleerd programma volgen later.

Details

Datum:  juni 2020

Uur: van 10u tot 16u

Vanaf 9u30 wordt er een onthaal met koffie voorzien, de vorming zelf start om 10u

Locatie: Gent