Bezoekrondes

Het concept is intussen ingeburgerd: MDT's die geïnteresseerd zijn kunnen in beperkte groep op één dag een drietal voorzieningen in een bepaalde regio in hun provincie bezoeken. Deze voorzieningen 'zetten hun deuren open' en geven toelichting over de doelgroep waarop ze zich richten en hun werking. We streven er naar om een dergelijke bezoekronde tweemaal per jaar te organiseren in de verschillende provincies.

Op de provinciale verwijzersoverlegmomenten of via e-mail kan er steeds worden doorgegeven welke voorzieningen jullie graag wensen te bezoeken, bij de inschrijving is er ook altijd ruimte voorzien om specifieke vragen naar de voorzieningen toe te vermelden, waardoor zoveel als mogelijk informatie op maat kan geboden worden.

Details

Voor wie: alle MDT-medewerkers

Datum: In het najaar 2019/voorjaar 2020 zijn er een aantal bezoekrondes gepland. Een aankondiging met het programma en de inschrijvingsmodaliteiten kan u hieronder terugvinden (doorklikken op de link van de gewenste provincie).

Opmerking: Het aantal deelnemers voor de bezoekrondes wordt beperkt omwille van de haalbaarheid van de ontvangst door de betrokken voorzieningen.

Geplande bezoekrondes 2019

Bezoekronde Antwerpen - donderdag 30 januari 2020 - bezoek aan Brake Out Antwerpen en De Meander

Bezoekronde Oost-Vlaanderen - dinsdag 15 oktober 2019 - bezoek aan Brake Out Gent en Zorgdorpen Merelbeke

Bezoekronde West-Vlaanderen - donderdag 21 november 2019 - bezoek aan De Branding Kortrijk en 'tFerm Rollegem

Bezoekronde Vlaams-Brabant - donderdag 16 januari 2020 - bezoek aan Brake Out Leuven en Hejmen Leuven

Bezoekronde Limburg - donderdag 7 november 2019 - bezoek aan Beestig Wijs en Ter Heide

De mogelijkheid om in te schrijven kan door op bovenstaande link te klikken.