Bezoekrondes aan voorzieningen

Bezoekrondes

Het concept is intussen ingeburgerd: MDT's die geïnteresseerd zijn kunnen in beperkte groep op één dag een tweetal voorzieningen in een bepaalde regio in hun provincie bezoeken. Deze voorzieningen zetten hun deuren open en geven toelichting over de doelgroep waarop ze zich richten en hun werking. We streven er naar om een dergelijke bezoekronde tweemaal per jaar te organiseren in de verschillende provincies.

Op de provinciale verwijzersoverlegmomenten of via e-mail kan er steeds worden doorgegeven welke voorzieningen jullie graag wensen te bezoeken. Bij de inschrijving is er ook altijd ruimte voorzien om specifieke vragen naar de voorzieningen toe te vermelden, waardoor zoveel mogelijk informatie op maat kan geboden worden.

Details

Voor wie: alle MDT-medewerkers

Datum: In het najaar van 2023 zullen er opnieuw een aantal bezoekrondes georganiseerd worden. Een aankondiging met het programma en de inschrijvingsmodaliteiten kan u hieronder terugvinden van zodra de data gekend zijn. 

Opmerking: Het aantal deelnemers voor de bezoekrondes wordt beperkt omwille van de haalbaarheid van de ontvangst door de betrokken voorzieningen.

Bezoekronde Antwerpen - 

Bezoekronde Oost-Vlaanderen -  

Bezoekronde West-Vlaanderen - 

Bezoekronde Vlaams-Brabant - https://verwijzersplatform.be/activiteit/bezoekrondes-vlaams-brabant-en-brussel

Bezoekronde Limburg