10
dec

Verwijzersoverleg Antwerpen

Provinciaal Verwijzersforum

Plaats

Gebouw Gouverneur Kinsbergen
Doorntraat
331
Antwerpen
Wilrijk (Antwerpen) - 2610
Uur

9u30 tot 12u

Het emailadres waarop deze registratie voltooid mag worden.