07
mrt

Opleiding module C -7 maart 2019

Vormingsdag

Plaats

VAC Limburg - lokaal 1A.11
Koningin Astridlaan
50
Limburg
Hasselt - 3500
Uur

van 13u30 tot 16u30

Inhoud

Sinds de opstart van de persoonsvolgende financiering is er een nieuwe opdracht voor de MDT’s bijgekomen, nl. het aanleveren van informatie mbt de dringendheid van een vraag – oftewel de opmaak van module C (Checklist Prioritering). Het VAPH kondigde in infonota 1815 aan dat ze in 2019 opleidingen rond module A en C zouden organiseren voor MDT's. Onderstaande opleiding rond de module C maakt daar deel van uit. Telkens in de voormiddag van dezelfde dag gaat een opleiding module A door waarvoor afzonderlijk moet ingeschreven worden indien u daaraan ook zou wensen deel te nemen.

Deze opleiding is gericht op zowel ervaren als beginnende MDT-leden die zich bezig houden met de opmaak van een module C. Tijdens deze opleiding zal stilgestaan worden bij de opmaak van een module C en wat de gevolgen zijn bij ontbrekende/tegenstrijdige informatie. De richtlijnen van de website worden verder uitgeklaard aan de hand van voorbeelden en oefeningen. Bovendien is er ruimte voor vragen van MDT-leden na de opleiding. Deze opleiding wordt vanuit het VAPH sterk aanbevolen aan elk MDT-lid.

Deze opleiding wordt volledig uitgewerkt door het VAPH. Het Verwijzersplatform staat in voor de registratie van de inschrijvingen.

Voor wie: MDT-medewerkers verbonden aan alle types van MDT’s voor meerderjarigen

Het emailadres waarop deze registratie voltooid mag worden.