11
dec

Motiverend/ kwaliteitsvol schrijven (volzet*)

Vormingsdag

Plaats

Gebouw Gouverneur Kinsbergen - Auditorium
Doorntraat
331
Antwerpen
Wilrijk (Antwerpen) - 2610
Uur

9u30 tot 16u30
*Volzet - deze vorming werd verplaatst van 25 september 2020 naar 11 december 2020

Hoe bouw ik op een goede manier een prioritering op? Wat schrijf ik wel en wat niet in mijn verslagen? Hoe kan ik kort en bondig de essentie weergeven?..

Herkent u zich in een van deze vragen, dan is deze vorming ongetwijfeld iets voor jou!

Verslaggeving behoort tot de kerntaken van de MDT’s. Om hen hierbij te ondersteunen organiseren we in 2020 een opleiding omtrent het kwaliteitsvol  schrijven.

In een kleine groep (max 20 personen) zal tijdens deze dag gewerkt worden rond specifiek MDT-verslaggeving. De groepsgrootte wordt beperkt zodat er dynamisch, interactief gewerkt kan worden. 

Eigen casussen meebrengen is aangewezen 

Docent: Kris Neckebroeck (Orthopedagoog, ervaring in BJZ, GGZ, VAPH)

Het emailadres waarop deze registratie voltooid mag worden.