26
nov

Intervisiedag Zorgzwaarte-Instrument Vlaams-Brabant

Intervisiemoment

Plaats

Dirk Boutsgebouw - lokaal 00.4B
Diestsepoort
6/57
Vlaams-Brabant
Leuven - 3000
Uur

09u30 - 12u30

Dit najaar worden er door het VAPH intervisiemomenten georganiseerd waarop inschalers zich vrijblijvend voor kunnen inschrijven. Inschalers beschikken immers al over een verlenging van jullie certificaat, dus het niet bijwonen van deze intervisies heeft ook geen effect op jullie certificaat. 

Deze intervisie is bedoeld voor inschalers die graag een casusoefening willen doen en/of met vragen zitten. We bouwen deze intervisie namelijk verder op jullie inbreng. Inschalers die zich inschrijven voor de intervisie, bezorgen op voorhand hun vragen via deze google form ten laatste tegen 8 november 2019. Indien jullie moeite hebben met het invullen van de google form, sturen jullie een mail naar indicatiestelling@vaph.be.

De intervisie duurt een halve dag. Let op! In elke provincie is er maar één moment voorzien.

Het emailadres waarop deze registratie voltooid mag worden.