04
jun

Focusdag: Dubbeldiagnose

Vormingsdag

Plaats

Het Achterhuis
Diksmuidestraat
41
Oost-Vlaanderen
Gent - 9000
Uur

9u30 tot 16u30
Vanaf 9u wordt er een onthaal met koffie voorzien, de vorming zelf start om 9u30

Voor MDT’s zijn cliënten met een dubbeldiagnose (verstandelijke beperking en psychische en/of gedragsproblemen) vaak een uitdaging. Met deze studiedag willen we MDT-medewerkers meer achtergrondinformatie en praktische richtlijnen bieden in het omgaan met deze doelgroep. 

We staan stil bij recente wetenschappelijke inzichten, het belang van emotionele ontwikkeling, diagnostiek en reiken daarbij handvatten voor de praktijk. 

Deze dag is zowel voor teams minder- als meerderjarigen die werken met deze doelgroep interessant.

De dag is opgebouwd rond volgende thema's:

  • fenomeen dubbeldiagnose: facts en figures
  • introductie rond model emotionele ontwikkeling (kader Došen)
  • beeldvorming en diagnostiek: kaders en instrumenten
  • casuïstiek
Het emailadres waarop deze registratie voltooid mag worden.