11
okt

Focusdag: Dubbeldiagnose

Vormingsdag

Plaats

vormingscentrum St Vincentius
Jozef Guislainstraat
45
Oost-Vlaanderen
Gent - 9000
Uur

10u tot 16u
Vanaf 9u30 wordt er een onthaal met koffie voorzien, de vorming zelf start om 10u

Voor MDT’s zijn cliënten met een dubbeldiagnose (verstandelijke beperking en psychiatrische en/of gedragsproblemen) vaak een uitdaging. Met deze studiedag willen we MDT-medewerkers meer achtergrondinformatie en praktische richtlijnen bieden in de assessment en ondersteuning van deze doelgroep. 

We staan stil bij recente wetenschappelijke inzichten, het belang van sociaal-emotionele ontwikkeling, beeldvorming/diagnostiek en reiken daarbij handvatten aan voor de praktijk. 

Deze dag is zowel interessant voor teams minder- als meerderjarigen die werken met deze doelgroep.

De dag is opgebouwd rond volgende thema's:

  • fenomeen dubbeldiagnose: facts en figures
  • introductie rond model emotionele ontwikkeling (kader Došen)
  • beeldvorming en diagnostiek: kaders en instrumenten
  • vertaalslag naar de ondersteuningspraktijk
  • casuïstiek van dossiers van een MDT, met motivering van (o.m.) emotionele ontwikkeling
Het emailadres waarop deze registratie voltooid mag worden.