12
dec

Bestuursorgaan 12 december 2022

Raad van Bestuur

Plaats

-
-
-
Antwerpen
Edegem - 2650
Uur

9u - 12u

Op de vergadering van november zal bekeken worden of deze vergadering online of fysiek zal doorgaan.

Het emailadres waarop deze registratie voltooid mag worden.