27
nov
19
dec

Basisopleiding ZZI 27 november - 19 december 2019

Vormingsdag

Plaats

Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II laan
20
Vlaams-Brabant
Schaarbeek - 1030
Uur

9u tot 13u
Lokaal 02.P.21

Opleiding Zorgzwaarte-Instrument

 Alle MDT's die in april 2016 als team meerderjarigen binnen PVF aan de slag zijn kunnen hun medewerkers laten opleiden in het werken met het Zorgzwaarwaarte-instrument in het kader van de opdracht tot het objectiveren van de zorgnood. 

Details

Elke opleidingsreeks bestaat uit twee opleidingsdagen die gespreid over enkele weken gegeven worden. In de tussenliggende periode dient de deelnemer twee testafnames van het ZZI te doen. Deze zijn verplicht in het kader van de opleiding. Gelieve hier in uw agenda rekening mee te houden. 

Om te kunnen werken met het ZZI is het persoonlijk volgen van de opleiding ZZI verplicht. Er wordt na deze opleiding een certificaat uitgereikt op naam, de gevolgde vorming mag niet intern doorgegeven worden.
Elk MDT kan één of meerdere mensen laten opleiden in het werken met het ZZI. Het aantal mensen dat je als team de opleiding ZZI laat volgen stem je best af op het aantal dossiers dat je per jaar opmaakt: een inschaler moet immers voldoende ervaring kunnen opbouwen. Het is van belang te weten dat het VAPH de voorwaarde stelt dat elke inschaler minstens 7 ZZI-inschalingen per jaar realiseert, zoniet dient verplicht een heropfriscursus gevolgd te worden.

Meer informatie over de opleiding ZZI vindt u hier.

Het aantal deelnemers per opleidingsreeks is beperkt tot een 10-tal. Dit om een goede en persoonlijke begeleiding te kunnen garanderen.

Mogen wij vragen, om uit respect voor de lesgever en de andere deelnemers, tijdig te verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn? Dit geeft ons ook de mogelijkheid om kandidaten op de wachtlijst te contacteren. 

Belangrijk: het gaat om de officiële opleiding ZZI georganiseerd door het VAPH en het Verwijzersplatform en gegeven door medewerkers van VAPH.

 

Het emailadres waarop deze registratie voltooid mag worden.