Brede infosessies Persoonsvolgende Financiering en ZZI najaar 2015

17/08/2015

Persoonsvolgende financiering (PVF) verandert heel wat binnen het zorglandschap voor personen met een handicap. Alle betrokken actoren zien hun taken...

Testfase Persoonsvolgende Financiering (PVF)

16/03/2015

Van maart tot juni zullen een klein aantal MDTs die zich hiervoor kandidaat stelden de werking van de processen zoals...

Vormingsbrochure 2015

05/02/2015

Het Verwijzersplatform organiseert ook dit jaar een vormingsaanbod dat zich richt naar de medewerkers van de MDT’s die werken voor...

Informatiebrochure voor huisartsen

22/12/2014

Personen met een (vermoeden van een) handicap (pmh) in Vlaanderen weten niet altijd waar ze terecht kunnen voor gespecialiseerde ondersteuning...

Pagina's