26/06/2018

Hier kan u onze nieuwsbrief zomereditie 2018 nalezen
Inhoud:
1. Overleg Jongerenwelzijn nav PAB-ronde
2. Zorgcontinuïteit
3. GDPR
4. Internering
5. Overmacht
6. Beslissingen Vlaamse regering
6.1 BOB en minderjarigen
6.2 Mozaiekdecreet II
7. Infonota's

Nieuwsbrief
2018